Wat is taalontwikkelend lesgeven?

''Taalontwikkelend lesgeven is een manier van lesgeven (of begeleiden, coachen) waarin de docent (of begeleider, coach) nadrukkelijk een rol heeft in het stimuleren en begeleiden van het proces van taalontwikkeling van de student(en).” (Van der Westen 2006).

Docenten die taalontwikkelend lesgeven:

 • houden in hun lessen en materialen rekening met het taalniveau van het leerlingen;
 • hebben aandacht voor het vak én voor taal;
 • bieden hun leerlingen manieren aan om zelf hun taalvaardigheid te vergroten.


Meest effectief

Taalontwikkelend lesgeven is het meest effectief als het door alle docenten gedragen wordt, binnen een schoolbreed taalgebeleid. Betrek iedereen erbij:

 • de schoolleiding
 • de docenten
 • de leerlingen
 • de ouders

Hoe je dat doet, kun je lezen in de artikelen Elke docent voor taalrendement en Taalbeleid op de rails.

Zoek samenwerking

De ervaring leert dat het een hele klus kan zijn om gezamenlijk taalontwikkelend les te geven. Kun je dan niets doen? O, jawel. Dit kun je doen:

 • Zoek een paar enthousiaste collega's;
 • Begin klein: kies gezamenlijk een of twee werkvormen die je wilt gaan inzetten;
 • Bespreek van te voren hoe je dat doet, wat er voor nodig is en welk resultaat je verwacht;
 • Kies een werkvorm of aanpak die snel iets oplevert voor leerlingen (en docenten!);
 • Voer een opbrengstgerichte interventie uit. Gebruik hiervoor het interventieontwerp


Inspiratie

Krijg je geen collega's mee, begin dan alleen, in je eigen lessen. Blijf het team vertellen wat je doet. Zoek contact met collega's op andere scholen, bijvoorbeeld via deze website. Reageer via het reactieforum bij de tools en artikelen of neem contact op. 

Kijk ook op: www.taalgerichtvakonderwijs.nl